Grasrotandelen Rasdalen grendalag Har du ikke lest Bolstadboka?

 

I 2017 var det 5 nett spillere som støttet grendalaget i 2018 er det 7 spillere som er med på laget - spiller DU på nettet, gi andelen til felleskapet i Rasdalen

Du kan støtte Rasdalen grendalag med en andel hver gang du leverer inn en kupong hos Norsk Tipping - gå inn på sidene deres og legg til grasrotandelsmottaker - 5 % av innsatsen din går da uavkortet til grendalaget - uten at du taper en krone. Søk opp med Rasdalen grendalag eller organisasjonsnummer 985 702 72

Den er nå tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets sider. Gjør oppmerksom på at boken bare kan brukes gjennom tjenesten bokhylla.no. Boka kan ikke i noen form eller sammenheng lastes ned til egen maskin, kopieres eller gjenbrukes uten uttrykkelig samtykke fra den enkelte rettighetshaveren. Link til Nasjonal biblioteket og Bolstadboka her

 

 

Sogeskrift for Vassvøri sogelag 2018 er den 24 utgaven, absolutt anbefalt lesing som vanlig. Blant et rikholdig innhold finner du også en god artikkel om Odd Rasdal i kapittelet om idrettprofiler av Knut Hjørnevik. Ellers kan nevnes gode historier ført i pennen av Ingjald Bolstad, Arne Skjerven, Knut Rødland med flere...Takk til Vassvøri sogelag for nok et godt hefte.

Heftet kan bestilles hos Grethe Finsrud Agerlie grethefa@hotmail.com

 

 
Frå fjell til fjord 2017 Frå fjell til fjord 2018  

Sogeskrift for Vassvøri sogelag 2017 er den 23 utgaven, absolutt anbefalt lesing som vanlig. Blant et rikholdig innhold finner du også en grundig dokumentasjon om de spedalske i Rasdalen forfattet av Ingfrid Rasdal.

Heftet kan bestilles hos Grethe Finsrud Agerlie grethefa@hotmail.com