Lørdag på Nerjora - skiføret forsvinner i regn

©Arild Skjelbred 2007