Bilder fra en inspeksjonstur i starten av mars

   
     
 

Ikke noe å si på vårstemningen her

   
     
  Uansett K situasjonen - hadde sett dårlig ut for et skirenn    
     
 

Helt merkelig på Tuften i mars

   
     
  Kan bli en tidlig slått i år    
     
  Ikke mye vinter i Rørbakken heller    
     
  Oversikt over "våren i dalen"    
     
  Mot steinen kan en snirkle seg fram på ski    
     
  Tørre sitteplasser rundt Leinaselet    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal