April 2008    
     
  Kjerringafjellet - frister selv etter en varm oppstigning fra Lonane    
  tilbake  hjem Arild Skjelbred