TUR FRA NERJORA OM BOLSTADSTØLENE, BERGSKARDET, NEDRE OG ØVRE GRÅVATN, VAMPAVATNET, GRØNNDALEN, VÆLESLØKJENE, RASDALSGJELET, OSKARDET, VIBOTN,VEIDEMANNSBU,GRANHOLTET OG ØVREDALE. 11 TIMERS FORGJEVES LEITING ETTER REINSDYRENE SOM FORRIGE HELG VAR VED MORKASTEINEN - MEN EN UTROLIG FLOTT TUR BLE DET - BILDENE LIGGER NEDOVER DENNE SIDEN

   
  Morgenstemning på Nerjora  
   
  Skogens gull - kantareller  
   
  Hytten i Fagerbrekken  
   
  Fra Bolstadstølene  
   
  Fra Bolstadstølene  
   
  Bergskardet  
   
  Nederste Gråvatnet  
   
  Nederste Gråvatnet  
   
  Storesteinen  
   
  Gråvatnet (øverste)  
   
  Kjerringafjellet fra Gråvatnet  
   
  Vampavatnet med Mykkeltveitveten i bakgrunnen  
   
  Oskardstjødnene med Kvitafjellet  
   
  Mykkeltveitveten  
   
  Turlagets merking i Rasdalsgjelet mot Oskardet  
   
  Inntrykk fra Oskardet  
   
  Vibotn og Leine fra Oskardet  
   
  Vibotn fra Oskardet  
   
  Leinaselet fra Oskardet  
   
  Vibotn  
   
  Veidemannsbu (Bakkakstølen)  
   
  Elven ved Granholtet (Gamlestølen)  
   
  Rørbakken  
   
  Holo  
   
  Øvredalen, Rasdalsvatnet og Tuften - tilbake fra tur