Lørdag og utrivelig

   
   

Ble bare en liten rusletur på Skaret denne lørdagen, lett gulpende på skalldyr rester

   
tilbake  hjem © Arild Skjelbred