Siste skuff på verket - til slutt flott planert og ferdigstilt for såing og nyttevekster.

©Arild Skjelbred 2007