Lørdag morgen - 9 grader og muskregn, grunnarbeid og takk til gravemaskinen.

Første året at været på dagen for sommerfesten ikke har vært strålende, men

dagen er ikke over og mangt kan skje en sommernatt i dalen.

©Arild Skjelbred 2007