Bukkefall i Langelien

   
     
 

Fornøyd jeger med vakker 12 tagger

   
     
  Forberedelser til transport    
     
 

Dette krever sterke karer

   
     
  Motor hjelp siste stykket    
     
  I tunet på Nerjora og klargjøring for modning    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred