En søndag uten jakt

   
     
 

Naturen gjør seg klar for vinteren

   
     
  "Rasdalskarnaljer"    
     
  "Karnaljer i arbeid"    
     
  I Vibotn er det bare snøen som mangler  - foto Terje Rasdal    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred