Juli 2008    
     
  Demningen  -  demningen i Rasdalen kreftverk tar form    
  tilbake  hjem Arild Skjelbred