Juli 2008    
     
  Badeliv -  hund og barn i Storevikens Folkebad    
  tilbake  hjem Arild Skjelbred