Juli 2008    
     
  Rafting -  etter Veko, men tøffere    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred