Høyresiden på årsmøtet - de konservative? 

©Arild Skjelbred 2007