Juli 2008    
     
  Nerjora  - skiftende vær, men varmt og fint    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred