Eldste klasse

Sander Olav Hordvik, Ariel Steine Rasdal, Marte Larsen Øyerhavn, Sive Albrigtsen og Gabrielle Braut Håland

Arild Skjelbred 2007