Mellomste klasse

Seth Steine Rasdal, Gaute Tufte, Rikke Larsen Øyerhavn, Vegar Tysseland og Ole Kristoffer Tufte

Arild Skjelbred 2007