En fjelltur til Mykkeltveitveten    
     
 

Sauer øverst i Vibotn

   
     
  Snøfonnen øverst i Gaverfjellstonet    
     
  Vampavatnet med snøfonnen opp mot Blåsåta    
     
  Vælesløkjene mot Veten    
     
  Alltid snø i Svartebotn - i år mer enn vanlig    
     
  Håslåtten i Øvredalen er ferdig    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal