Oktober  2010    
     
 

Rasdalen Kraftverk - mot Rasdalsberget.

   
  tilbake  hjem Arild Skjelbred