Første snøen

   
     
 

Første snøen har falt

   
     
  Her var det godt med 4X4 - spesielt i svingene nede    
     
  Grunnlaget for påsken er lagt    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred