Januar  2011    
     
 

Hjort - i Rasdalsberget

   
     
  Hjort - i Rasdalsberget    
     
  Hjort - forsvant opp ved demningen    
     
  Rasdalsvatnet - fra vegenden    
     
  Stølsvegen - nok  snø    
     
  Rørbakken    
     
  Rørbakken    
  tilbake  hjem © Per Arild Lie