Juni 2008    
     
  Mot Geilane fra Horgenden (Jonshorgi)    
  tilbake  hjem Arild Skjelbred