Har vært mye snø i Rasdalen en periode, men den er på retur nå

   
     
 

Fra Nedre Rasdalen

   
     
  Ved Rasdalsvatnet    
     
  Vinterpreg    
     
  Farbart i Rasdalsberget nå.    
     
  Nedre Rasdal    
     
  Fra Haugamyren mot fjellet    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal