Føre forhold på stølsvegen

   
     
 

Fine skuterspor inn til Rørbakken - fint dekke over bekke farene

   
     
  Mellom Holo og Rørbakken    
     
  Snøen var med oss hele lørdagen...    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred