Juli 2008    
     
  Sommer på Bolstadøyri  - minner om varme turer på Bua sommerstid    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred