På veg ned Barbragjelet - til venstre bart fjell - ikke mye feste for snø her.

©Arild Skjelbred 2007