Blåsåta - bærer sitt navn med rette

©Arild Skjelbred 2007