Denne reinsbukken fant jeg ved Blåsåta - meget fortrolig kar som fulgte meg

tilbake til Vampavatnet.

©Arild Skjelbred 2007