En fjelltur i oktober med observasjon av reinsdyr

   
     
 

Ospen i Haugen har fått farger

   
     
  Vibotn og uten sauer    
     
  Vakkert ved Osskardstjørni    
     
  En liten flokk reinsdyr    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal