Bilder fra Per Arild Lie

   
   

Reinsdyr på Heie - litt mat her

   
   
Mye snø og skavler i fjellet - her på Storanipo - litt å tenke på hvis mildvær    
tilbake  hjem © Per Arild Lie