Noen bilder fra 1928 og litt fremover - bildene fikk jeg i sin tid av Aksel Karlsen

   
     
 

Jakobsbruket i 1932 - formentlig er gutten på bildet en kamerat av Aksel Karlsen

   
     
  Sørensenhytten eller Kvitehytto i 1929 - helt til venstre Søren Sørensen (min oldefar) og Anton Rasmussen (min morfar)    
     
  Hønsehuset med "Jensenhytten" i bakgrunnen - ikke mange trær rundt 1930    
     
  Hønsehuset - årstall ukjent - jenten på bildet er formentlig Inger Johanne Karlsen    
     
  Fra Nerjora - personer og årstall er ukjente    
     
  Kvernhuset i Bakkafossen    
     
  Odd Rasdal, Inger Johanne og Aksel Karlsen og midt i bak gjerdet er min mormor Sørvarda Rasmussen og min mor Gurly    
     
  Slåttonn på Jakobsbøen - formentlig ser vi Sigurd Rasdal og Johan Rasdal og Aksel Karlsen    
     
  På Jakobsbøen igjen -  Sigurd Rasdal og Johan Rasdal helt øverst og Ola Rasdal (skomakerern) nede til høyre    
     
  Utenfor en Bolstadstøl - til venstre Henry Jensen og til høyre Aleks Karlsen(far til Aksel) - gjerne kalt onkel Alek (bolstadmann i midten)    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred