April 2008    
     
  Aldal fra Øvstedalsvegen    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred