April 2008    
     
  Rasdalen fra Øvstedalsvegen    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred