Sjekk av turen til Aldalen

   
     
 

På tunet i Aldalen

   
     
  I Aldalen    
     
 

Slåtten er i gang

   
     
  Per og Jone    
     
  Advarende skilt, men med en god 4X4 kommer du deg fint opp igjen    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal