Januar 2009    
     
 

Rørbakken - 10 cm nysnø og - 3 grader. 

   
  tilbake  hjem © Per Arild Lie