Mai 2008    
     
  Anleggs vegen mot demningen tar form - nytt inntrykk når du kommer opp    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred