august 2008    
     
  En spett - men hva heter den? mail svaret her

Nærmere studier viser imidlertid at fuglen er den litt større slektningen: Hvitryggspetten (vitenskapelig navn Dendrocopos leucotos) er en spettefugl. Arten er knyttet til områder med mye løvskog som er rik på død ved. Den står oppført som nær truet (NT) på rødlisten av 2006 og er i tilbakegang på Østlandet.

Takk igjen til innsendte forslag, men mest til den iherdige fugle tittereren Lise , fra sin observasjonspost

Og flere svar kom inn, i tråd med hva vi selv trodde:

Dvergspetten (Dendrocopos minor) er ein liten fugl i spettefamilien som lever i den palearktiske regionen. Der finst fleire underartar av dvergspetten. I Noreg er han lista på norsk raudliste 2006 i kategorien sårbar (VU).

Takk til Martin Kyte og Ket Henriksen

   
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred