Innskyting lørdag og hjortejakt søndag    
     
  Klar til innskyting    
     
  Første skuddet er satt i skiven    
     
  Luring på post?    
     
  Pause i Langelien, jaktradioen er god å ha.    
     
  En liten matbit og rådslagning    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred