Februar 2009    
     
 

Rasdalsberget - vegen er helt fin.

   
  tilbake  hjem Arild Skjelbred