Juni 2008    
     
  Rørbakken - myrull og fornemmelse av sommer    
  tilbake  hjem © Wenche Helle og Magne Rørbakken