Oktober 2009    
     
 

Kraftverket ved E16 - her ender vannet fra Rasdalselven.

   
  tilbake  hjem Arild Skjelbred