Oktober  2010    
     
 

Elven fra Vampavatnet - stÝrste kilden til Rasdalselven.

   
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred