Til Rørbakken 15 desember

   
     
 

Ikke mer enn et lite lag med snø i Rørbakken

   
     
  Elven ved vegenden    
     
  Ved Kvilesteinen i Stølsvegen    
     
  Bakkafossen har fått vinterdrakten    
  tilbake  hjem © Per Arild Lie