Januar 2009    
     
 

Rørgaten - arbeidet på rørgaten til Rasdalen kraftanlegg har startet opp igjen. 

   
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred