november 2007    
     
  Is tapper under skaret et sikkert vinter tegn    
  kart været mail foto fra bergen og hordaland      
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred