Januar 2009    
     
 

Ismannen - som vanlig er det mye is i berget under Skaret - til stor glede for noen. 

   
  tilbake  hjem Arild Skjelbred