April 2009    
     
 

Bolstadfjorden kl 2145 - like før det blir helt mørkt 

   
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred