Hegren i Rasdalsvatnet var synonymt med regnvær - kombinert med en viss Karlsen på Skaret,

kunne en være sikker på rene syndefloden. For ordens skyld - bildet er tatt på tvers av vatnet.

©Arild Skjelbred 2007