september 2008    
     
  Demningen - i Rasdalselven begynner å ta form, lite vatn gjør arbeidet lettere    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred