Et 30 til 40 meter bredt ras sperrer vegen ved Todalen, deler av vegbanen er også rast ut. Raset gikk i 2300 tiden onsdag kveld(14.des) og i følge entreprenøren som var med kommunen på befaring, må fjellsiden over renskes før arbeidet kan ta til. Renskingen må skje med helikopter, senere manuelt og det er høyst usikkert når dette arbeidet kan ta til. Muren og deler av vegbanen som er ødelagt av raset , må bygges opp igjen fra nedsiden. Alt tyder på at det muligens kan gå flere uker før vegen åpnes for trafikk igjen.

   
     
  Vegen er sperret like etter Todalen    
     
  Herfra kom raset    
     
  I berget    
     
  I berget    
     
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred Alle foto Jan Rasdal